ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ НА 2019 РІК

Головними пріоритетами роботи управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради визначено:

· Організація системної роботи щодо здійснення науково-методичного забезпечення реалізації нового Закону України «Про освіту», Концепції Нової української школи, Державного стандарту початкової освіти, оновлених навчальних програм з метою підвищення рівня професійної компетентності вчителів, вмотивованості до впровадження інноваційних змін у освітній процес.

· Обов'язкове отримання здобувачами освіти повної загальної середньої освіти в обсягах, визначених державними стандартами освіти. Забезпечення доступності освіти впродовж усього життя.

· Створення сучасного освітнього середовища для перших класів Нової української школи.

· Впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в освітній і управлінський процес, що забезпечують удосконалення освітнього процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві.

· Забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти за рахунок усіх форм інтеграції освітньої діяльності, особливу увагу звернути на адаптацію вихованців до навчання в нових умовах.

· Підвищення управлінської компетентності керівника сучасної школи, його готовності до свідомого вибору стратегії розвитку закладу освіти.

· Науково-методичний супровід та координація дослідницько-інноваційної діяльності в закладах освіти міста.

· Створення комфортних умов для навчання здобувачів освіти, формування прагнення до здорового способу життя.

· Створення дієвої системи корекційного, диференційованого та інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами.

· Забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії дітям з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання.

· Реалізація завдань національно-патріотичного виховання підростаючого покоління шляхом участі у заходах спрямованих на виховання поваги та любові до державної мови, до державних символів, готовності захищати суверенітет та територіальну цілісність України.

· Набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, виховання рис громадянина української держави, формування відповідальності та толерантності учнівської молоді.

· Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та прав здобувачів освіти відповідно до чинного законодавства.

· Забезпечення прозорісті та відкритого доступу до публічної інформації щодо освітньої та фінансової діяльності закладів

· Дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками закладів освіти.

· Створення та забезпечення системи внутрішнього моніторингу якості освіти.

· Забезпечення академічної свободи педагогічних працівників.

· Зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти міста за рахунок:

- збереження, підтримання та покращення матеріально-технічного стану закладів освіти;

- оновлення комп'ютерної техніки та обладнання закладів;

- модернізації технологічного обладнання харчоблоків;

- проведення капітальних ремонтів покрівель закладів освіти;

- продовження програмних заходів з енергозбереження в закладах освіти міста.

Реалізація міської цільової соціальної програми «Освіта м.Покров на 2019 рік».

Кiлькiсть переглядiв: 194