• Ви знаходитесь тут:

 • Головна
 • Нормативно-правове забезпечення освітнього процесу

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

 • Конституція України
 • Закон України «Про освіту»
 • Закон України «Про дошкільну освіту»
 • Закон України «Про повну загальну середню освіту»
 • Закон України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу»
 • Закон України «Про позашкільну освіту»
 • Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»
 • Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»
 • Закон України «Про місцеве самоврядування»
 • Закон України «Про державну службу»
 • Закон України «Про боротьбу з корупцією»
 • Закон України «Про засади запобігання та протидії корупції»
 • Закон України «Про звернення громадян»
 • Закон України «Про охорону праці»
 • Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
 • Закон України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення»
 • Указ Президента України від 25 серпня 2015 року №501 «Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини»
 • Указ Президента України від 3 грудня 2015 року №678 «Про активізацію роботи щодо забезпечення прав людей з інвалідністю»
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 р. №963 (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ №203 від 22.02.2006 р., №94 від 31.01.2007 р.) «Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників»
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 р. №270 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру»
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 р. №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.2009 р. №1121 «Про затвердження Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу»
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. №769 «Про внесення змін до Положення про позашкільний навчальних заклад»
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. №777 «Про затвердження Положення про освітній округ»
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. №778 «Про затвердження Положення про загальноосвітніх навчальних заклад»
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. №796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності»
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 р. №752 «Про створення Єдиної державної електронної бази з питань освіти» (із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 р. №538, від 27.08.2014 р. №391, від 15.04.2015 №229)
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 р. «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 р. №1232 «Про затвердження Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві»
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. №1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. №153 «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виготовлення випускних документів про освіту»
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 р. №588 «Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 року №684«Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів»
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 14.02.2017 року №88 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами»
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 року №863 «Про внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами»
 • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 року №903-р «Про затвердження плану заходів на 2017-29 роки із запровадження концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 18.08.1998 р. № 305 «Про затвердження Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності».
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 р. №616 «Про затвердження про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. №128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл, груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивчені окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.06.2004 р. №440 «Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітнього навчального закладу»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.07.2004 р. №601 «Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 р. №563 «Про затвердження про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 р. №304 «Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.07.2009 р. №616 «Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти України»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.07.2009 р. №518/674 «Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 05.11.2009 р. № 1011 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 25.12.2003 № 855 «Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку військово-спортивну патріотичну гру «Сокіл» («Джура») Українського козацтва»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 09.12.2009 р. №1114 «Про затвердження Примірного Положення про навчальний кабінет з основ здоров’я загальноосвітніх навчальних закладів»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.02.2010 р. №59 «Про вжиття заходів щодо запобігання насильству над дітьми»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.06.2010 р. №521 «Про затвердження Правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 р. №834 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню» зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 р. № 657
 • Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.04.2011 р. №329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти»
 • Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.04.2011 р. №398 «Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу»
 • Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 р. №572 «Про типові навчальні плани початкової школи»
 • Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 р. №409 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеню» зі змінами внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 664, наказом МОН України від 12.12.2014 р. № 1465
 • Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2012 р. №1230 «Про затвердження Типових штатних нормативів позашкільних навчальних закладів»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 04.06.2013 р. № 680 «Про організацію діяльності психолого-медико-педагогічних консультацій»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.06.2013 р. №768 «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей-інвалідів»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 17.06.2013 р. №772 «Про затвердження орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 р. № 460 «Про внесення змін у додатки 1-7 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 10.06.2011 № 572» (зміна назви предмета ''Сходинки до інформатики'')
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.12.2014 № 1465 «Про внесення змін до додатків 1-13 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 № 409»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 17.03.2015 № 306 «Про затвердження Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.05.2015 №518 ''Про внесення змін до деяких наказів'' (назву предмета «Світова література» змінено на «Зарубіжна література»)
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016 р. № 8 "Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах"
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 24.03.2016 р. № 320 «Про затвердження Положення про інформаційно-телекомунікаційну систему державної наукової установи "Інститут освітньої аналітики"»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.07.2016 р. № 813 «Прo затвердження форм звітності з питань діяльності денних загальноосвітніх навчальних закладів тa інструкцій щодо їх заповнення»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.07.2016 р. № 826 «Про затвердження навчальних програм для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 05.08.2016 р. №948 «Про затвердження змін до навчальних програм 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від15.08.2016 р. №974 «Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 27.09.2016 р. №1158 «Про затвердження зведених таблиць з питань загальної середньої освіти»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.01.17 року №100 «Про підготовку в 2017 році до проведення міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018 в Україні»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.03.2017 року №334 «Про унормування діяльності психологічної служби системи освіти»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України 13.03.2017 року №369 «Про затвердження Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 19.04.2017 року №612 «Про проведення в 2017 році пілотного етапу загальнодержавного моніторингового дослідження якості початкової освіти»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.04 2017 року №662 «Про забезпечення права дітей на оздоровлення та відпочинок в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, підпорядкованих органам управління освітою»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.06.2017 року №784 «Про затвердження Додаткових заходів щодо формування мовних компетентностей учнів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин на 2017-2021 роки»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 року №804 «Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.06.2017 року №841 «Про проведення Всеукраїнських учнівських Інтернет-олімпіад з математики, фізики, хімії, біології, географії, економіки, інформатики, інформаційних технологій у 2017/2018 навчальному році»
 • Наказ МОЗ України від 26.06.2017 року №709 «Про визнання такими, що втратили чинність, Державні санітарні правила та норми «Влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах» ДСанПіН 5.5.6.009-98»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.07.2017 року №1021 «Про організаційні питання запровадження Концепції Нової української школи у загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.07.2017 року №1081 «Про затвердження Типового навчального плану для дітей з інтелектуальними порушеннями помірного та тяжкого ступеня (початкова школа)»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 31.07.2017 року №1103 «Деякі питання проведення в 2018 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.08.2017 року №1112 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів y 2017/2018 навчальному році»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.08.2017 року №1025 «Про проведення Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання в дошкільних навчальних закладах»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 18.09.2017 року №1278 «Про проведення у 2017/2018 навчальному році Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 19.09.2017 року №1283 «Про підготовку до проведення в 2018 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 19.09.2017 року №1287 «Про затвердження Календарного плану підготовки та проведення в 2018 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти»

Інші акти законодавства в галузі освіти, у тому числі місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Кiлькiсть переглядiв: 3460